ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΕΡΓΑ


Ολοκληρωμένα Έργα / Έργα σε εξέλιξη

1. Ανάπλαση / εξωραϊσμός της κεντρικής πλατείας, διαμόρφωση-τοπιοτέχνηση του κύριου δρόμου προς εκκλησία Αγίας Βαρβάρας, εξωραϊσμός του χώρου περιμετρικά της εκκλησίας.Το έργο συμπληρώθηκε πρόσφατα έναντι δαπάνης €700,000 και συγχρηματοδοτήθηκε κατά το 85% από κοινοτικούς πόρους.

2. Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης “Η Μούττη” Συμπληρώθηκε το 2011 έναντι δαπάνης €24,3403. Ρυθμιστικό Σχέδιο Πυρήνα Κοινότητας Αποπερατώθηκε η σχετική πολεοδομική μελέτη και επίκειται η προκήρυξη προσφορών για την ετοιμασία των κατασκευαστικών σχεδίων

3. Σχέδιο αναβάθμισης του εκδρομικού χώρου “Κυπάρισσος” Εκκρεμεί η έκδοση άδειας οικοδομής και αναμένεται το έργο να προωθηθεί για εκτέλεση μέσα στο 2014-2015.

4. Μονοπάτι Μελέτης της Φύσης από την κεντρική πλατεία μέχρι το Μοναστήρι Παναγίας Σαλαμιώτισσας διαμέσου του αργακιού “Γερόβρυσης” Επίκειται η οριοθέτηση και σχεδιασμός του έργου από το Τμήμα Δασών με στόχο υλοποίησης το 2014.

5. Κοινοτικό Πάρκο με υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων Προωθείται σε απαλλοτρίωση ιδιοκτησία που βρίσκεται μεταξύ του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σαλαμιούς και των κοινοτικών κτιρίων του χωριού.

Εκτύπωση Εκτύπωση