ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ


Εκτύπωση Εκτύπωση

 

1. Εργοληπτική Εταιρεία ΑΜΦΙΑΡΑΟΣ Λτδ

Εργοληπτική εταιρεία με ειδίκευση σε ανακαινίσεις και αποκαταστάσεις διατηρητέων/
παραδοσιακών οικοδομών και μνημείων, τοπιοτέχνηση/διαμόρφωση πλατειακών χώρων και πάρκων.

2. Οινοποιείο ΛΑΚΡΙΑ Λτδ

Οινοποιείο ιδιοκτησίας κατοίκων του χωριού για την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής
σταφυλιών.

http://www.cyprusfoodndrinks.com/cgibin/hweb?-A=1102&-V=ohcompany&_VCATEGORY=502001

3. HERITAGE AGROTASTE Ltd

Διαχείριση αγροτουριστικών καταλυμάτων στην κοινότητα με δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι
20 προσώπων.

Διαχειρίστρια: Βασιλική Πετροπούλου
Τηλ. 99404872