ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ


Εκτύπωση Εκτύπωση

Το Κέντρο Νεότητας «Περικλής» Σαλαμιούς ιδρύθηκε το 1989 και πήρε την ονομασία του από τον ήρωα της κοινότητας Περικλή Περικλέους, που έπεσε κατά την Τουρκική εισβολή του 1974. Σήμερα αριθμεί περισσότερα από 130 μέλη.

Το κίνημα της αστυφιλίας που κορυφώθηκε κατά τη δεκαετία του ’90, το κλείσιμο του Δημοτικού Σχολείου της κοινότητας το 1994, όπως επίσης και το επί δεκαετίες ανεπαρκές οδικό δίκτυο ανάγκασαν πολλούς νέους να εγκαταλείψουν τη γενέτειρά τους. Παρόλα αυτά, το Κέντρο Νεότητας υπήρξε πάντοτε επί των επάλξεων, ενώ σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο και τον Σύνδεσμο Αποδήμων Σαλαμιούς συνέβαλε ουσιαστικά στην αναγέννηση της Κοινότητας.

Το Κέντρο συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση όλων των σημαντικών ετήσιων εκδηλώσεων της Κοινότητας, όπως το Φεστιβάλ του Ππαλουζέ και η ετήσια Αιμοδοσία. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του στην προσπάθεια που καταβλήθηκε για την ίδρυση Κέντρου Περιβαλλοντικής Μελέτης στη Σαλαμιού, το οποίο και ολοκληρώθηκε το 2010.

Απώτερος σκοπός του Κέντρου είναι η συνεχής ανάπτυξη και “αναγέννηση” της Κοινότητας Σαλαμιούς.