ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ


Εκτύπωση Εκτύπωση

Το σωματείο ιδρύθηκε το έτος 1986 και έχει ως έμβλημά του τους τρεις Κυπάρισσους της Σαλαμιούς (εκδρομικός χώρος Σαλαμιούς). Η ίδρυση του σωματείου ήταν γέννημα της μεγάλης αγάπης των ανά την Κύπρο αποδήμων, που κατάγονται από τη Σαλαμιού, για τη γενέτειρά τους. Η διατήρηση των μεταξύ τους σχέσεων και η διάθεση για βοήθεια και προσφορά προς την κοινότητα ήταν οι κυριότεροι λόγοι που οδήγησαν τους πρωτεργάτες στην απόφασή τους για δημιουργία του Συνδέσμου.

 Ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς, όπως περιγράφεται και στο καταστατικό του Συνδέσμου, είναι η συμβολή του στην πρόοδο και ανάπτυξη της κοινότητας. Στα πλαίσια προώθησης του στόχου αυτού ο Σύνδεσμος διατηρεί συνεχή επαφή και συνεργάζεται αρμονικά και στενά με το Κοινοτικό

 Συμβούλιο της Σαλαμιούς. Το Κοινοτικό Συμβούλιο δεν αντιμετωπίζει το Σύνδεσμο ανταγωνιστικά αλλά αντίθετα τον αγκαλιάζει με εμπιστοσύνη και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι σε τακτική βάση ο Σύνδεσμος Αποδήμων συμμετέχει στις συναντήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου με πολιτειακούς παράγοντες (υπουργοί, κλπ.) Η συνεργασία του Συνδέσμου με το Κοινοτικό Συμβούλιο αποτελεί πηγή δύναμης που βοηθά στην ορθή στοχοθέτηση και αποτελεσματική διεκδίκηση και προώθηση προβλημάτων της κοινότητας.

  Μια αξιοσημείωτη ενέργεια του Συνδέσμου, που πιθανότατα να μην υπάρχει προηγούμενό της ανά το Παγκύπριο, ήταν η σύναψη προσωπικών δανείων από μέλη του το 1995 και τα χρήματα των δανείων χρησιμοποιήθηκαν για κάλυψη της κοινοτικής συνεισφοράς, για να ανεγερθεί το Πολιτιστικό Κέντρο της Σαλαμιούς. Τα σχετικά δάνεια που έγιναν από διάφορες τράπεζες ανέρχονταν στις £28,000. Ο Σύνδεσμος με την οργάνωση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και άλλων πρωτοβουλιών που ανέπτυξε κατάφερε να μαζέψει το πιο πάνω ποσό και να εξοφλήσει τα δάνεια.

 Με τον τρόπο αυτό έγινε κατορθωτό να ανεγερθεί το Πολιτιστικό Κέντρο της κοινότητας, το οποίο αποτελεί ζωντανή απόδειξη του πνεύματος προσφοράς προς το κοινό όφελος.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων είναι επίσης μια σημαντική δραστηριότητά μας, που συμβάλλει στην προβολή της κοινότητάς μας αλλά και στην ψυχαγωγία και πολιτιστική καλλιέργεια των κατοίκων της κοινότητάς και των φίλων και μελών μας. Με τη βοήθεια και στήριξη και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και σε συνεργασία με την κοινότητα οργανώνονται κάθε χρόνο οι εξής εκδηλώσεις:

Ετήσιος Χορός – Πάφος

 

Ιατρική Εκδήλωση Πολιτιστικό Κέντρο – Σαλαμιού

 

Θεατρική Παράσταση Κινηματογράφος – Σαλαμιού

 

Ετήσιο Φεστιβάλ Κοινοτικό Γήπεδο – Σαλαμιού

 

Γιορτή Ππαλουζέ Εκδρομικός Χώρος – Σαλαμιού

 

 Το παρόν διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Αποδήμων και Φίλων Σαλαμιούς απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Γεώργιος Περικλέους – Πρόεδρος

Χαράλαμπος Αυγουστή – Γραμματέας

Θεοδοτής Χατζηττοφής – Ταμίας

Αργύρης Παναγιώτου – Μέλος

Κύπρος Ιωάννου – Μέλος

Ανδρέας M. Ιωάννου – Μέλος

Γιαννάκης Φιλίππου – Μέλος

 Για σκοπούς επικοινωνίας και υποβολής οποιωνδήποτε εισηγήσεων μπορείτε να απευθύνεστε στο κινητό τηλέφωνο 99-478040 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση salamiou@cytanet.com.cy

 

Γιώργος Περικλέους

Πρόεδρος Συνδέσμου Αποδήμων Σαλαμιούς